Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER

Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek veya tüzel kişiye ihtiyaç vardır.

1- Dernek Tüzüğü ( 2 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı )


2- Kuruluş bildirimi ( 2 adet asıl, karşıları kurucular tarafından imzalı, TC kimlik numarası düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak (ek 2 formu) Anasayfa formlar bölümünde bulabilirsiniz)


3-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. (1 Adet)

4-Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (1 adet), (kira kontratı 2 adet) ve tapu fotokopisi (1 adet)

Veya, Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet), tapu örneği (1 adet)